I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

Przedsiębiorczość wobec wyzwań XXI wieku

Cel naukowy konferencji


Celem naukowym konferencji jest przedstawienie przedsiębiorczości z perspektywy rozumowania młodych ludzi. Zostaną zaprezentowane badania oraz rozważania teoretyczne na temat gospodarki, biznesu i społecznych trendów w XXI w. Dzięki interdyscyplinarnemu podejściu, ta problematyka zostanie ukazana z wielu różnych perspektyw. Zostanie to osiągnięte również za pomocą badań empirycznych oraz modeli teoretycznych w tych dziedzinach. Ponadto, Konferencja umożliwi przeprowadzenie debaty naukowej w tym zakresie.

Materiały do pobrania:
Regulamin Konferencji
Wskazówki edytorskie
Broszura Promocyjna

Konkurs na Prelegenta

Jeśli jesteś studentem/studentką i chcesz wziąć czynny udział w Konferencji to ten konkurs jest dla Ciebie! Co zrobić?
Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy do 31.05.2022 r. i przesłać na adres knpi.uek@gmail.com swój artykuł naukowy do 26.06.2022 r.
Z wybranymi osobami skontaktujemy się drogą mailową. Studentom, którzy zostaną wybrani i będą czynnie uczestniczyć w naszej Konferencji Naukowej, zapewniamy:
- punkty do stypendium rektora,
- udział w ogólnopolskim wydarzeniu,
- zdobycie doświadczenia w wystąpieniach publicznych.

Czekamy na Wasze zgłoszenia!

Link do wydarzenia na Facebooku

Organizator
Partnerzy